Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu majetku za rok 2018 a návrh na úhradu ztráty