Oznámení o konání řádné valné hromady Oblastního průmyslového podniku Polička a.s.

Představenstvo společnosti Oblastní průmyslový podnik Polička a.s. se sídlem v Poličce, Starohradská 396, IČ: 45534594 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl B, vložka 613 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. 06. 2019 od 11:00 hodin v jídelně sídla společnosti.

001_OPP_Pozvanka_VH_2019

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu konanou 28.06.2019

Představenstvo společnosti Oblastní průmyslový podnik Polička a.s. se sídlem v Poličce, Starohradská 396, IČ: 45534594 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl B, vložka 613 (dále jen „společnost“) uveřejňuje společně s oznámením o konání řádné valné hromady následující dokumenty:

02_OPP_Jednaci_rad_VH

OPP_VÝROČNÍ_ZPRÁVA_2018

Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu majetku za rok 2018 a návrh na úhradu ztráty

Zpráva dozorčí rady 2018 pro valnou hromadu

OPP VH 2019 Protinávrh k bodu č. 7 pořadu VH – Petr Kořenek-20190623

Představenstvo společnosti Oblastní průmyslový podnik Polička a.s. se sídlem v Poličce, Starohradská 396, IČ: 45534594 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl B, vložka 613 (dále jen „společnost“) uveřejňuje protinávrh akcionáře Petra Kořenka k řádné valné hromadě konané 28.06.2019

OPP VH 2019 Protinávrh k bodu č. 7 pořadu VH – Petr Kořenek-20190623

 

 

OPP VH 2019 Stanovisko představenstva – protinávrh Kořenek 2019-06měs-24

Představenstvo společnosti Oblastní průmyslový podnik Polička a.s. se sídlem v Poličce, Starohradská 396, IČ: 45534594 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl B, vložka 613 (dále jen „společnost“) uveřejňuje stanovisko představenstva společnosti k protinávrhu akcionáře Petra Kořenka k řádné valné hromadě konané 28.06.2019

OPP VH 2019 Stanovisko představenstva – protinávrh Kořenek 2019-06měs-24