Žárové zinkování je speciální technika pokovování ponorem, při kterém zinek vytváří pevný a nepropustný povlak s dlouhodobou životností. Zinkování provádíme mokrým způsobem ve vaně velikosti 2000 x 800 x 1200 mm (d x š x v) vytápěné zemním plynem s automatickou regulací teploty zinkovací lázně. Jako jedni z posledních zinkujeme ručně v kleštích nebo pomocí různých ručních přípravků, což nám umožňuje zinkovat i tvarově náročné dílce. Popsanou službu provádíme ve shodě s ČSN EN 1461 a na provedené dílo vystavíme prohlášení o shodě podle ISO/IEC pokyn 22. Tyto služby jsou využívány v oboru stavebnictví, telekomunikací, dopravy, zemědělství apod. Věříme, že i Vy se stanete naším spokojeným zákazníkem.

Žárové zinkování patří k nejodolnějším způsobům ochrany kovových výrobků proti korozi. Ponořením výrobku do zinkové lázně dojde k metalurgické reakci zinku se železem. Takto vytvořený povrch má stejnou tloušťku v ploše, rozích i na hranách. Své uplatnění nacházi zejména ve stavebnictví, strojírenství, ale i tam kde je vyžadována odolná povrchová úprava. Životnost žárového zinku v exteriéru je několik desetiletí.

Fakta o žárovém zinkování

  • Žárové zinkování je jako protikorozní ochrana oceli používáno již 150 let.
  • Při žárovém zinkování je obvykle používán teplotní rozsah 440 - 460°C.
  • Díl určený k žárovému zinkování se po předběžné úpravě(odmaštění, moření, nanášení tavidla) ponoří do roztaveného zinku, kde dojde k metalurgické reakci zinku se železem.
  • Zinkovat je možno i větší kusy, tento proces se nazývá "dvojí ponor".
  • Zinková vrstva na oceli je rovnoměrná: na vnějším povrchu, na vnitřním povrchu, na hranách i rozích.
  • Žárově zinkovaná ocel je používaná jako ocelové konstrukce ve stavebnictví, pro mosty, silniční svodidla, značení, stožáry elektrického napětí, oplocení, zábradlí, zastávky, výztuž do betonu, u které vytváří s betonem stejně pevnou vazbu jako ocel povrchově neupravovaná atd.
  • Při stavbě Brooklynského mostu bylo pro výrobu jeho čtyř hlavních nosných kabelů použito 23 330 km žárově zinkovaného drátu. Když byl po více než 100 letech podroben most celkové obnově, byly žárově zinkované dráty v bezvadném stavu.
  • Žárově zinkovaná ocel vydrží dnes mnohem déle než před 20 lety. Je to proto, že kvůli mnohem přísnějším zákonům je atmosféra mnohem čistější a je kontaminována menším množstvím kysličníku siřičitého, který je jedním z hlavních korozních faktorů.
  • Na povrchu pozinkovaných ocelových výrobků se po určité době mohou objevit červenohnědé skvrny, jež obsahují výhradně intermetalické fáze. Nejedná se však o korozi oceli, pouze velmi malé množství železa ve slitinové vrstvě železo–zinek oxiduje a vytváří tak tyto skvrny. Tyto skvrny nemají žádný nepříznivý vliv na korozní odolnost povlaku žárového zinku.
  • Koroze působí ročně v EU škody ve výši 3% hrubého domácího produktu. Odhaduje se, že nepřímé náklady mohou dosahovat až 6% hrubého domácího produktu.

Deset důvodů proč žárově zinkovat:

1. Konkurenceschopné pořizovací náklady

Cena žárového zinkování, především u tvarově jednoduchých dílů s malým povrchem, je nižší než u většiny alternativních povlaků. Mimoto se žárové zinkování stává ve srovnání s nátěry neustále levnější. Příčina je prostá: alternativy, především nátěry, jsou ve srovnání s žárovým zinkováním, jehož technologie je vysoce mechanizovaná, velmi náročné na manuální práci.

2. Nejnižší náklady v průběhu životnosti

Nízké pořizovací náklady a dlouhá životnost dělají z žárového zinkování nejvšestrannější a nejekonomičtější způsob dlouhodobé ochrany oceli. Pro žárové zinkování hovoří to, že údržbu pozinkovaných součástí stačí provádět ve velmi dlouhých intervalech, což je výhodné u objektů v obtížně dostupných místech, v těžkém terénu, v komplexech budov anebo jedná-li se o objekty, jejichž údržba je spojena s rizikem, např. stožáry elektrického vedení.

3. Životnost

Dobře zdokumentovaná léta zkušeností s žárovým zinkováním ukázala jeho výhody. Samozřejmostí je životnost nejméně 20 - 40 let v agresivní přímořské a průmyslové atmosféře a 50 - 100 let v méně agresivních atmosférách.

4. Způsoby ochrany

Povlaky žárového zinku chrání ocel třemi způsoby. Korozní rychlost povlaku zinku je ve srovnání s ocelí velmi pomalá a rovnoměrná, proto lze velice dobře odhadnout jeho životnost v dané atmosféře. Povlaky poskytují především katodickou ochranu. I místa povrchu poškozená vrtáním, řezáním, poškrábáním jsou díky korozním produktům zinku nadále chráněna proti korozi.

5. Rychlost aplikace

Doba zhotovení povlaku chránícího proti korozi, včetně předúpravy povrchu, může být kratší než den.

6. Snadnost přejímky

Podstata procesu žárového zinkování je taková, že pokud se povlak jeví jako pravidelný a bezvadný, tak takový je. Tloušťka (eventuálně hmotnost na jednotku plochy) je specifikována EN ISO 1461 a snadno se pro daný typ výrobku a materiál předem odhadne i následně stanoví. Je ji možno snadno kontrolovat magnetickými nebo jinými jednoduchými nedestruktivními metodami.

7. Spolehlivost

Žárové zinkování je proces relativně jednoduchý, přímo a přesně kontrolovatelný. Povlak žárového zinku je jedním z povlaků, které jsou detailně definovány normami (např. EN ISO 1461, NS 1978, SFS 2765 nebo SS 3583).

8. Rychlejší konstrukce

Žárově zinkovaná ocel je připravena pro použití. Nejsou potřebné žádné další úpravy a přípravy povrchu (nátěry, retušování). Jakmile je konstrukce pozinkovaná, může okamžitě začít její montáž a tím dojde k urychlení výstavby.

9. Pevnost povlaku

Žárové zinkování je jedinečné v tom, že jeho výsledkem je povlak spojený se základním kovem (ocelí) metalurgickou vazbou. Toto nelze docílit žádným jiným způsobem přípravy povlaků. Povlak žárového zinku má zdaleka nejvyšší odolnost proti mechanickému poškození během manipulace, skladování, dopravy a používání. To dělá z povlaku žárového zinku ideální řešení pro případ, kdy je povrch namáhán otěrem.

10. Kompletní pokrytí

Povlak žárového zinku vzniká při ponoření všech částí do lázně roztaveného zinku, a proto je povrch zcela pokryt povlakem. Povlakem jsou tak pokryty i vnitřní povrch, nepříjemné rohy a těžko přístupné vnitřní prostory, které by nebylo možné pokrýt povlakem jiným způsobem.

Příklady užití žárového zinkování

Pařák

Výška 60 cm, objem 20 ltr.
Cena zinkování: 120 Kč

Konzola

délka 90 cm
Cena zinkování: 86 Kč

Zinkovna Březová nad Svitavou

Jiří Strnad
vedoucí provozovny
strnadj@opp.cz
731 655 551