OPPlogo-hight-res-multicolour-orange

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě www.opp.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu www.opp.cz je:

Oblastní průmyslový podnik Polička, a.s.
Starohradská 396
572 15 Polička

IČO:
45534594
DIČ: CZ45534594

II. Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu www.opp.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto kupujícího.

Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty, dodací a přepravní podmínky

Možnosti dopravy

Osobní převzetí převzetí přímo na provozovně ZDARMA
Kuryrní službou zaslání zboží přes spediční službu (GLS nebo Toptrans – dle vhodnosti produktu) 145 Kč*
Zahraničí zóny Země (pracovní dny)**, do 10 kilo nad 10 kilo
Zóna 1 Slovensko (2) 7 € 10 €
Zóna 2 Rakousko, Německo, Polsko, Maďarsko (2), Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko (3) 12 € 17 €
Zóna 3 Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Lucembursko (2), Estonsko (3 – 4), Litva, Lotyšsko (3), Švýcarsko (3), Lichtenštejnsko (4) 17 € 25 €
Zóna 4 Irsko, Bulharsko (4), Velká Británie, Itálie (3 – 4), Francie (2 – 3), Španělsko (4 – 7) 24 € 36 €
Zóna 5 Řecko (4 – 5), Portugalsko (4 – 7), Finsko (4 – 6), Švédsko, Norsko (3 – 6), Srbsko (3) 37 € 74 €
* nad 5 000 Kč ZDARMA **zaslání zboží přes spediční službu GLS, TNT, FedEx

Vámi objednané zboží Vám bude předáno na provozovně nebo službou GLS či Toptrans, kdy náklady hradí příjemce a cena je účtována dle vybraného druhu přepravy.

Dodání zboží z elektronického obchodu prodávajícího – www.opp.cz nebo jeho katalogu do jednoho místa v rámci celé České republice je pro kupujícího u objednávky převyšující cenu s DPH ve výši 5000,- Kč ZDARMA. U některých položek je velmi obtížné zajistit bezpečnou přepravu. Objednáte-li si některou z nich, budete kontaktováni prodávajícím již při zpracování objednávky a záležitost bude řešena individuálně. Některé položky lze naopak zaslat obyčejným balíkem a ušetřit tak na poštovném. Máte-li pocit, že Vámi objednané zboží není problém zaslat levněji, kontaktujte nás prosím, budeme otázku přepravy řešit individuálně. Posouzení bezpečnosti přepravy je na uvážení prodávajícího. Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte.

IV. Platební metody

Možnosti platby

Hotověpři převzetí na pobočce je možné zaplatit hotověZDARMA
Na dobírkudobírka při přepravě spediční službou30,-
Bankovním převodemplatba předem na náš účet, platební informace dorazí emailem po dokončení objednákyZDARMA

Platby umožňujeme předem bankovní převodem nebo hotově / na dobirku dle způsobu doručeni

Při platbě kartou je po dokončení objednávky zaslán email společně s potvrzením objednávky, kde jsou uvedeny platební údaje pro zaplacení. Po připsání částky na náš účet expedujeme zboží na Vaší adresu. Naše číslo účtu: 1101591/0100, jako Variabilní symbol je potřeba zadat číslo objednávky.

V. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.opp.cz a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

Formulář pro vrácení zboží

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

výrazným způsobem se změnila cena zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (např. zkontaktování kupujícího před uzavřením smlouvy) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat automaticky určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Kupující má právo svůj souhlas kdykoli odvolat a být zapomenut. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu je možné provést elektronicky e-mailem s odvoláním souhlasu zaslaným na adresu opp@opp.cz.

Kupující smí požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům týkajícím se kupujícího, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Kupující je oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané prodávajícím pocházejí výlučně přímo od kupujících a jejich zpracování je prováděno automatizovaně bez dalšího profilování.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákonyou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a od 25.5.2018 v souladu s GDPR.

Osobní údaje shromažďuje prodávající, kterým je společnost Oblastní průmyslový podnik Polička a.s. se sídlem společnosti Starohradská 396, 57201 Polička, IČ: 455 34 594, email: opp@opp.cz.

IX. Cookies

Jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Naše internetové stránky využívají analytické cookies, které nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc. a Seznam a.s., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. My pracujeme pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.)

Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní.

X. Závěrečná ustanovení

Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Reklamační řád

Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.opp.cz/test reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: opp@opp.cz

Oznámení o závadách musí obsahovat:

jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.